Velkommen

Børn og Dyr

Dette er en kort vejledning til, hvordan man kan mindske og forebygge problemer.
Den er mest skre
vet til hundeejere, men katteejere kan med fordel benytte mange af rådene.hvalp+E

Faktum: de fleste bidskader på børn sker, når der sker misforståelser mellem et barn og en hund som kender hinanden. De 3-6 årige er mest udsat.

Hvis dit kæledyr reagerer aggressivt overfor barnet, skal du omgående få standset situationen, men husk du må aldrig straffe hunden (eller katten). Det vil bare få den til at forbinde barnet med fare – tag hellere barnet med væk fra dyret, uden at hidse dig op.

  
Før fødslen:

 •  Læg dyrets liv i faste rammer, vær realistisk. Indarbejd i hverdagen 15 min., der tilhører dyret. Husk det er 15 min. pr. dyr. Det er i øvrigt altid bedre at træne/lege i flere korte intervaller end i få lange. Det er utroligt hvor meget træning man kan nå under reklamepauserne i TV.
 •  Er hunden under kontrol? Trækker den i snoren? Kommer den når du kalder? Hvis der er problemer, skal de rettes. Så er det nu der skal trænes lydighed! 
 •  Hvis dyrets legetøj ligner barnelegetøj bør du udskifte dyrets legetøj, så det ikke får ejerfornemmelser overfor barnets ting.babysit

Efter fødslen:P8060093

 •  Pres ikke hunden (eller katten) til at have kontakt med barnet. Introduktionen skal 100% ske på dyrets præmisser!
  Husk masser af ros for rolig adfærd i nærheden af barnet. 
 •  Knurren stoppes ved at få barnet væk. Afstraf ikke, for så vil dyret forbinde barnet med fare.
 •  Undgå situationer, hvor dyret kan blive usikker på hvordan det skal reagere.
 •  Spær evt. dyret inde når du er alene hjemme med barn og dyr. Husk du kan ikke være alle steder på en gang.
 • Masser af gode oplevelser for hunden/katten, når barnet er der. Undgå dårlige oplevelser (skæld ud o.lgn.) i nærheden af barnet.

Lidt større børn:sagaoglinda

 • Det bør altid være en voksen, der bærer hovedansvaret for dyret, børnene kan godt fodre, men efter en voksens anvisninger.
 • Masser af gode oplevelser for hunden, når barnet er i nærheden. Ingen dårlige oplevelser.
 • Børnene skal lære at omgås hunden, ikke så meget omvendt.
 • Hunden SKAL have min. et sted, hvor den er 100% fredet, f.eks. i sin kurv.
 • Børn kan træne hunde, hvis de får den rigtige instruktion. Yngre børn kan lave øvelser under vejledning (Sit, dæk, søg (politilege) ). barnoghund
 • Undgå: Brydekamp, træklege, kast med bold/pind, tagfat, fodbold og alt andet, der udløser hundens jagtinstinkt eller kampinstinkt. Undgå aktiviteter, der stresser hund og barn ukontrolleret.
 • Sikkerhed: 
  • Lad aldrig børn og dyr være alene sammen. (her menes børn op til 8-12 års alderen!)
  • Børn i på 18-36 mdr. bevæger sig usikkert, og kan komme til at skræmme eller skade dyret ved fald eller i leg.
  • Dyr med gigt eller lign. smertefulde tilstande kan reagere aggressivt ved berøring.
  • Vi voksne har ansvaret! Uden undtagelser.
   Lvinderbogh

Aggression overfor børn

Oftest er der ikke nogen lykkelig løsning, derfor er dette et problem, der snarere skal forebygges.

 • Alle hunde skal lære, hvad børn er for noget, da de ”på hundesprog” ikke ligner voksne ret meget.
 • Børn må aldrig gå til fremmede hunde uden først at få lov.
 • Barnet må lære ikke at holde om eller omfavne en hund, da hunden alt for let misforstår situationen. Men lær for en sikkerheds skyld hunden at acceptere det.
 •  Lær barnet at bevæge sig roligt og behersket omkring dyr. Især flagrende hænder kan forskrække en hund.
 •  Barnet må ikke gå til hunde, der er optaget af andet (spiser, sover). Men lær for en sikkerheds skyld hunden at acceptere det.
 •  Børn skal lære, at man ikke slår en hund eller kaster ting efter den.
 •  Lær barnet at hunden skal have sine ting (legetøj, ben, mad osv.) i fred.
 •  Hvis hunden har noget, barnet vil have ( barnets dukke el. lign.) skal barnet få en voksen til at hjælpe.
 •  Vær konsekvent og stop situationen, hvis hunden vil tage barnets ting 
 •  Ingen vilde lege.
 •  Lær hunden at hilse uden at springe op.
 •  Hunden må ikke løbe efter barnet. Stop legen før den bliver for vild.
 •  Hunden må aldrig, heller ikke i leg, bruge sine tænder på barnet – stop legen før den bliver for vild.

Børn og hunde under samme tag betyder uforudsete situationer. Faste regler for hvad man må og ikke må hjælper til at kontrollen kan bevares.

Et godt link:

Besøg dyrlægernes informationsprogram til forældre og børn på Hej Hund

Hej Hund er specielt udviklet til forældre og børn. Man kan finde fakta og informationer og børn fra 3-8 år kan lære at forstå hunde gennem Hej Hund spillet. Mine egne unger er forresten vældigt glade for spillet.