Velkommen

Aktivering af hunde

At være eller ikke være leder?

I disse år diskuteres begrebet lederskab alle steder – også i hundeverdenen leder

Her er nogle de vigtigste ting at huske:

* Glem alle de gamle myter om lederskab og dominans og “hunden skal vide, at du bestemmer” – du kommer meget længere ved at tænke på dig selv som den gode lærer for hunden, den der lærer hunden at begå sig i samfundet.
* Gå til træning. Hunden bliver bekræftet i jeres indbyrdes forhold, når den får opgaver den kan løse, og belønnes for det.
* Vær altid den samme. Reglerne er altid ens. Og du reagerer altid på samme måde. Husk: hunde er ikke uartige, så de skal ikke skældes ud. Hvis de gør noget, du finder forkert, må du anvise andre muligheder, og hindre at situationen genopstår. F.eks.: hvalpen har brug for at tygge, så flyt de fine sko og giv den et tyggeben.
* Misbrug aldrig hundens tillid. Slå den aldrig!
* Beskyt din hund. Lad ikke andre mennesker eller hunde skade den.
* Lær den regler for adfærd. Som f.eks.  ikke at hoppe op. Det er farligt for børn og ældre.
* En god leder bliver aldrig hysterisk og mister besindelsen. Råben og hysteri er i hundesprog udtryk for stor usikkerhed.
* En stærk leder nedværdiger sig ikke til fysiske kampe.
* Svage ledere skal konstant bekræftes. Lav ikke tåbelige regler blot for reglernes skyld.
* Hunden kan ikke læse tanker, og forstår ikke talesprog særlig godt. Den er til gengæld langt bedre end os til at læse mimik og kropssprog. Vær sikker på, at den forstår dig rigtigt, langt det meste “ulydighed” er faktisk kommunikationssvigt.
* Samarbejd med hunden, et godt makkerpar kender hinandens styrker: hunden har en fantastisk næse, der kan finde genstande, men vi har gode øjne og kan bedre afgrænse et søgeområde.
* Hunden uddannes gennem leg og samvær, ikke ved tvang. For år tilbage brugte man tvang og straf. I dag ved vi heldigvis bedre. Se blot på vores servicehunde: der bliver flere, de kan mere, og er meget længere aktive end før i tiden. Det er fordi, der i dag arbejdes på hundens præmisser I stedet for at bruge en masse tid og kræfter på at “udøve lederskab” og “dominere over” hunden, så brug tiden på rent faktisk at træne!legh

Noget for noget princippet:
– denne metode kan være en hjælp, hvis I føler, at tingene “flyder” og hunden virker konstant stresset og urolig :

* Giv hutraeningnden masser af kontakt og aktiviteter: Men det er menneskene, der bestemmer hvor, hvornår, og hvor længe.
* Hvis hunden tigger, så luk den ude fra rummet, mens I spiser, eller lær den en alternativ adfærd, f.eks. at ligge i kurven og vente på belønning. Det behøver ikke være en fysisk afspærring, hunde kan sagtens lære, hvor de ikke må komme – beløn den for at være der hvor I ønsker den skal være.
* Gå til træning. Alle hunde bør kende og reagere omgående på ja, stop, sit, dæk, bliv og kom. Brug kun positive træningsmetoder – hunden skal gøre tingene, fordi den synes, det er sjovt – se på din hund: den skal være glad og forventningsfuld, når I træner, ellers gør du noget forkert!
* Lær hunden, at ingenting er gratis: går den til døren, så ignorer den; et par minutter senere gives kommandoen sit, først herefter lukkes den ud. Før foderet serveres forlanges dæk/sit. En del af foderet bruges til søgeøvelser, som belønning ved træning osv.
* Undgå tumlekampe. Hunde gør det indbyrdes, hvorved de morer sig og tester hinandens styrke. Du får hunden stresset op og i kampens hede kan den komme til at tage fat i en med tænderne. Selv et bid i leg som næppe vil skade en anden hund, kan få os skrøbelige mennesker til at gå i stykker. Hvis I vil lege trækkeleg, så brug et velegnet trækkelegetøj og start med at lære hunden reglerne (vi trækker, når jeg siger start og stopper igen, når jeg siger stop – dette er let at lære hunden med klikkertræning)
* At stirre på hunden til den ser væk, anbefales af nogle trænere. Men det er et meget stærkt signal, der ikke bør benyttes som et forsøg på at træne, da hunden opfatter det som en klar trussel. Og hvorfor dog gå og true sin hund?
* Opbyg et tillidsfuld forhold mellem jer – vær den alt det gode kommer fra, den hunden elsker, respekterer og ønsker at være sammen med, ikke den hunden er bange for! Respekt og angst er ikke synonymer…

Aktivér din hund!

Hunde er ikke sofapuder.

sofa2   dogspor spor